• Zorg ervoor dat er op alle alarmsignalen op tijd en door de juiste medewerkers wordt gereageerd
  • Vermijd handmatige processen en stroomlijn informatie binnen de gehele organisatie
  • Pas uw alarmen zo aan dat ze de juiste prioriteit krijgen en de juiste procedures worden gevolgd zodat ze passen binnen het geheel van uw bedrijfsprocessen
  • Escaleer alarmen met Federation tot over de grenzen van uw organisatie

Alarm Escalation IconHet verhogen van de efficiëntie van uw activiteiten en de daarbij behorende rollen en verantwoordelijkheden is bijzonder belangrijk voor grote organisaties en organisatie met veel verschillende locaties. Het is cruciaal voor het beveiligingssysteem van elke organisatie dat bestaande processen en workflows worden ondersteund en de informatie binnen de organisatie wordt gestroomlijnd.

Het beheren van de alarmen en alarmworkflows binnen een beveiligingssysteem is van essentieel belang voor vele bedrijfsprocessen en -procedures. Elke organisatie behandelt en verwerkt inkomende alarmen op een manier die past bij hun bedrijfscultuur, hun procedures en de intrinsieke aard van hun activiteiten. Daarom moet een serieus en betrouwbaar beveiligingssysteem flexibel genoeg zijn om meerdere scenario's te hanteren, inclusief het aanpassen van wie het alarm ontvangt, hoe de procedure wordt toegewezen en hoe het prioriteitsniveau wordt gedefinieerd.

Zo werkt het met Security Center

Security Center, het geünificeerde beveiligingsplatform van Genetec, ondersteunt talloze manieren waarop alarmen kunnen worden verzonden. Een alarm kan naar meerdere gebruikers worden verzonden of worden geëscaleerd naar specifieke gebruikers. In de eerste modus wordt het alarm eenvoudigweg naar alle ontvangers gestuurd op het moment dat het alarm wordt geactiveerd. Dit is een goede manier om in één keer alle medewerkers te informeren die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van het alarm. Bij grote en geavanceerde systemen met behoorlijk wat alarmen is het in één keer versturen van alle waarschuwingen naar alle ontvangers zeker niet de beste aanpak.

Security Center How it Works

In dit geval is het een goede strategie te beginnen met het verzenden van de waarschuwing naar diegene die bij dit alarm onmiddellijk moet optreden. Op deze manier wordt alleen deze persoon op de hoogte gesteld en kan hij of zij reageren voordat alle andere personen binnen de organisatie worden gewaarschuwd. Als er niet binnen en vooraf vastgestelde tijd op het alarm wordt gereageerd door de eerst verantwoordelijke, wordt het alarm geëscaleerd naar een supervisor. Hetzelfde gebeurt als de supervisor niet op tijd optreedt, in dat geval wordt het alarm geëscaleerd naar een manager, en zo verder. Deze strategie garandeert dat er bij alle alarmen wordt opgetreden en dat alle teams worden gedekt door andere teams. Dit verzekert de organisatie van ononderbroken alarmbeheer.

Zoals in het diagram te zien is, kan de operator in het filiaal gelijk nadat een alarm is geactiveerd een alarmsignaal binnenkrijgen. De regionale en nationale kantoren worden niet op de hoogte gesteld van dit nieuwe alarm tenzij de operator van het filiaal niet binnen de gestelde tijd reageert of besluit de behandeling van het alarm te delegeren aan een andere operator. Op dit punt wordt de supervisor van het regiokantoor geïnformeerd en vervolgens de manager van de nationale vestiging.

Security Center How it Works

Alarmescalatie werkt in talloze configuraties. Het kan zowel binnen hetzelfde Security Center-systeem werken als binnen meerdere gefedereerde systemen. De laatste optie zorgt voor extra flexibiliteit omdat in deze opzet het concept van alarmescalatie kan worden uitgebreid tot over de grenzen van een enkel beveiligingssysteem. Dit betekent dat een organisatie ervoor kan kiezen om alarmen te escaleren naar een externe organisatie zoals een bewakingscentrum dat strikt verantwoordelijk is voor het afhandelen van alarmen waarop niet wordt gereageerd, zoals in het diagram wordt geïllustreerd.

Definiëren en afhandelen van een alarm

Alarmen in Security Center zijn wat betreft de flexibiliteit van de configuratie en de beheerde informatie bijzonder uitgebreid. Een alarm van Security Center wordt gedefinieerd door een lijst met ontvangers en een lijst met bijgevoegde entiteiten zoals camera's, deuren, zones, procedures, enz. De bijgevoegde entiteiten worden automatisch aan de ontvanger getoond als het alarm wordt geactiveerd. Dit garandeert dat de operator alle noodzakelijke informatie bij de hand heeft als het alarm binnenkomt. Als er bijvoorbeeld door een deur een alarm wordt geactiveerd, kunnen automatisch live- en opgenomen beelden van de dichtstbijzijnde camera worden getoond, kan een PTZ-camera naar een vooraf ingestelde positie worden gezonden, wordt alle informatie met betrekking tot de deur getoond en krijgt de operator een gedetailleerde procedure te zien die beschrijft hoe dit specifieke alarm dient te worden afgehandeld. Verder kunnen aan alarmen een prioriteit en een schema worden toegewezen dat ervoor zorgt dat de belangrijkste alarmen bovenaan worden getoond en alleen tijdens de aangewezen uren worden geactiveerd.