Kritische infrastructuur

Geünificeerd multi-systeembeheer met video, toegangscontrole en SCADA vanaf één platform

Toekomstbestendige groei naar duizenden apparaten en geïntegreerde systemen

Uiterste betrouwbaarheid garandeert dat u altijd toegang hebt tot video en gegevens

Kostenefficiënte openheid waardoor eerdere investeringen in analoge hardware kunnen worden blijven benut en u geleidelijk over kunt gaan op IP

Mobiel situationeel bewustzijn door het delen van informatie tussen instellingen en apparaten

Ontvang al uw gegevens met betrekking tot beveiliging en apparatuur in één platform en verhoog daarmee uw operationele efficiëntie en bescherm uw eigendom en mensen.

Met Omnicast, het videobewakingssysteem van Security Center, ons geünificeerde platform, hebt u dankzij de voorgeprogrammeerde alarmen die u waarschuwen bij verdachte activiteiten, altijd een voorsprong wanneer inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging of diefstal wordt gepleegd.

Omdat Omnicast een open en flexibel platform is kunt u video koppelen aan andere kritieke systemen zoals SCADA (supervisory control and data acquisition). Via uitgebreide integraties kan het systeem u waarschuwen voor het uitvallen van de camera of oververhitting zodat u direct kunt reageren door de video binnen te halen of personeel op pad te sturen voordat de situatie kritiek wordt.

De IP-flexibiliteit van Omnicast biedt u ongeëvenaarde, in de praktijk bewezen, mogelijkheden uw systeem te laten groeien. Met Omnicast kunt u ongehinderd opschalen naar duizenden camera's op duizenden locaties. Eén van de revolutionaire functies is Federation™, waarmee u alle externe locaties centraal kunt beheren, en u dus in feite de gehele systeemactiviteit vanaf één of twee centrale locaties kunt monitoren.

Andere functies zoals mobiele toegang, op kaarten gebaseerde navigatie en fouttolerante redundantie maken het mogelijk dat u waar u ook bent altijd toegang blijft houden tot de informatie die u nodig hebt. Voor kleinere locaties kunt u ook overwegen een alles-in-één SV-16-netwerk appliance aan te schaffen. Hiermee kunt u Omnicast snel en gemakkelijk inzetten.

Bescherm uzelf en uw omgeving met IP-video.

Standaardiseer op IP-toegangscontrole om de fysieke toegang tot bijzonder kritieke locaties of kantoren van de onderneming te beperken.

Als u er voor kiest te standaardiseren op Synergis, het IP-toegangscontrolesysteem van ons geünificeerde beveiligingsplatform Security Center, kunt u behalve kaarthoudersinformatie ook video beheren.

Elke keer dat er een toegangskaart langs de lezer wordt gehaald, ontvangt u de foto, de verificatiegegevens en de actuele video van de persoon die zich door uw faciliteit verplaatst. Als de toegang wordt geweigerd, kunt u de video verifiëren, communiceren via een intercom, en ofwel de deur openen, of beveiligingspersoneel op pad sturen.

Met Synergis kunt u ook onze intelligente master controller installeren en vrijelijk kiezen voor de laatste toegangscontrolemodules van HID of Mercury. Hiermee garandeert u dat uw investering in de toekomst niet in gevaar komt en u niet gebonden bent aan één merk hardwareapparatuur.

U kunt uw systeem onbeperkt laten groeien tot honderden controllers, lezers of kaarthouders. Als u wilt profiteren van universele verificatiegegevens en het gemak van centraal beheer kunt u al uw locaties standaardiseren op Synergis. Met Synergis kunt u ook rapporten laten opmaken van de activiteiten van kaarthouders, waarna deze rapporten kunnen worden gebruikt bij onderzoeken. Het is ook mogelijk gebruik te maken van Active Directory-integratie om zo efficiënter en met minder fouten kaarthouders aan te kunnen melden.

Verbeter de beveiliging met flexibele IP-toegangscontrole.

Monitor in- en uitrijdende voertuigen bij kwetsbare locaties of grotere distributieterminals.

Met AutoVu, het nummerplaatherkenningssysteem van ons geünificeerde beveiligingsplatform Security Center, kunt u uw beveiligingsinspanningen uitbreiden met de mogelijkheid het verkeer te monitoren dat bij uw distributieterminals of risicolocaties naar binnen rijdt.

Op het moment dat een voertuig uw terrein opkomt, scannen de AutoVu Sharp ALPR-camera's de nummerplaat. Er wordt in het systeem een logrecord aangemaakt met het kentekennummer, een foto van het voertuig, een tijd- en datumstempel en de bijbehorende video-opname.

U kunt in geval van diefstal, verzekeringsclaims of andere incidenten snel, met behulp van verschillende zoekcriteria, uitvinden wat er is gebeurd. U kunt ook wekelijkse rapporten genereren om u ervan te verzekeren dat de distributieactiviteiten soepel verlopen.

Ook kunt u ALPR-camera's installeren bij uw grotere hoofdkantoren voor parkeerterreinen waarbij de toegangscontrole wordt uitgevoerd op basis van nummerplaten. Automatiseer uw parkeerbeheer en creëer een systeem waarbij u de toegang beperkt tot auto's van medewerkers (zgn, whitelist) waarvan de nummerplaten zijn geautoriseerd. Als de toegang wordt geweigerd, wordt u gelijk gewaarschuwd en kunt u snel de video bekijken om het probleem op te lossen.

Minimaliseer risico met een geavanceerd ALPR-systeem

Monitor incoming and outgoing vehicles at vulnerable sites or larger distribution terminals.

With AutoVu, the automatic license plate recognition system of Security Center, our unified security platform, you can complement your security efforts by monitoring the traffic into your high-risk locations or distribution terminals.

As each vehicle comes onto your premises, the AutoVu Sharp ALPR cameras will scan license plates. This records a log with the license plate number, image of the vehicle, time and date stamp and associated video in the system.

In case of theft, insurance claims, or other incidents, you can conduct quick searches with varied criteria to find out what happened. Or you can generate weekly reports to ensure distribution operations are running smoothly.

You can also install ALPR cameras at your larger headquarters for license plate-enabled access control to parking lots. Automate a paperless parking management system that only allows entry to whitelisted employee license plates. In case of denied entry, you are immediately alerted, and can quickly verify video to resolve the issue.

Minimize risk with an advanced ALPR system.

Standardize on IP access control to restrict physical access to your highly critical or corporate sites.

Choosing to standardize on Synergis, the IP access control system of our unified platform Security Center, means you can manage cardholder information right alongside video.

With every swipe of a badge, you get the cardholder's picture, credentials, and actual video of the person moving through your facility. In case of access denied events, you can verify video, prompt an intercom and either unlock the door or dispatch personnel.

With Synergis, you can also install our intelligent master controller to freely choose from the latest ASSA ABLOY, HID or SALTO access control hardware. This helps ensure your investment is future-proof, and that you are not tied to any hardware devices.

Grow your system to hundreds of controllers, readers or cardholders, without limitation. And standardize on Synergis across all your sites for universal credentials and cards, and ease of central management. Also benefit from pulling reports on cardholder activity to support investigations, or using active directory integration to increase efficiency and reduce errors during cardholder enrollment.

Strengthen security with flexible IP access control.

Improve operational efficiencies by receiving all security and equipment data in one platform, while keeping property and people safe.

With Omnicast, the video surveillance system of our unified platform Security Center, you can stay one step of ahead of security breaches or theft by preprogramming alarms that alert you to suspicious activity.

Since Omnicast is an open and flexible platform, you can also tie video to other critical systems like SCADA (supervisory control and data acquisition). With deep integrations, the system can notify you of equipment malfunctions or rising temperature gauges so you can immediately respond by pulling up video or dispatching personnel before the situation becomes critical.

Omnicast's IP flexibility extends into unmatched and proven system growth. With Omnicast, you can freely scale to thousands of cameras across thousands of sites. Its revolutionary features, including the Federation™ feature, also allow you to centralize the management of all remote sites, efficiently monitoring all system activity from one or two central locations.

Other features like mobile access, map-based navigation, and fault-proof redundancy help you stay connected to the information you need, from anywhere. And for smaller remote location, consider the all-in-one Streamvault 100 Series appliance for quick and easy deployment of Omnicast.

Protect your assets and community with IP video.

De betrouwbare investering voor organisaties die kritische infrastructuur leveren

Het standaardiseren van gemeenschappelijke aspecten van beveiligingsactiviteiten, zoals monitoren, rapporteren, alarmbeheer en -configuratie binnen één intuïtief platform, helpt operators productiever te werken en minimaliseert de operationele kosten. Dit is de reden waarom wij als een van de eersten een geünificeerd beveiligingsplatform hebben ontworpen, het Security Center. Hier volgt een aantal van de belangrijkste voordelen van het platform:

SCADA-integratie en meer

Bouw een compleet operatie- en beveiligingsbeheerplatform door uw systemen voor SCADA (supervisory control and data acquisition), brandalarm, inbraakbeveiliging en meer te unificeren. Gebruik daarnaast een flexibele softwareontwikkelingskit voor verdere aanpassingen.

Onverslaanbare schaalbaarheid

Monitor honderden of duizenden apparaten, van IP-, ALPR- en analoge camera's tot toegangscontrollers en deurlezers, en laat uw systeem zo ver doorgroeien als u maar wilt.

Fouttolerante systeembetrouwbaarheid

Vertrouw op functies die u de hoogste percentages systeembeschikbaarheid garanderen. Behoud toegang tot en integriteit van video en gegevens, zelfs wanneer systeemfouten optreden.

Een toekomstbestendige investering

Bouw uw geünificeerd systeem precies zoals u dat wilt en voeg in uw eigen tempo camera's en servers toe. U kunt wijzigingen aanbrengen om zo te voldoen aan de steeds maar veranderende regelgeving van de overheid.

Vereenvoudigd systeemonderhoud

In-service upgrades, terugwaartse compatibiliteit voor software en hardware en functies voor geavanceerde statuscontrole dragen alle bij tot een beter en stressvrij onderhoud van uw systeem.

Klanten

Lees hoe klanten die kritische infrastructuur leveren voor hun beveiliging gebruikmaken van technologie van Genetec:

Trollmühle Water Supply Association

De watervoorzienings associatie Trollmühle, gevestigd in het Duitse Rijnland, kiest voor Security Center, het geünificeerde beveiligingsplatform van Genetec, als beveiligingsoplossing voor meerdere locaties met als doel de waterfaciliteiten veilig te houden.