• Help agenten eenvoudig de locatie van aflezingen of treffers te identificeren
  • Verhoog de efficiëntie van het zoeken naar LPR-gegevens in het voertuig
  • Automatiseer het invoeren van gegevens voor de parkeerbon en vermijd fouten met het invullen van het adres waar de overtreding plaatsvond
  • Gebruik locatiegegevens als bewijs of hulp bij geschillen

Geavanceerde kartering maakt nummerplaataflezingen bruikbaarder

Als u voor mobiele toepassingen gebruikmaakt van onze AutoVu™-nummerplaatherkenningsoplossing (LPR) wordt elke nummerplaataflezing geografisch getagd met de GPS-coördinaten van de plek waar de aflezing of treffer plaatsvond. Elke aflezing wordt afgebeeld op de interfacekaart in het voertuig zodat operators snel de plaats van een treffer of aflezing kunnen identificeren. Als vervolgens een op de kaart aangegeven aflezing wordt geselecteerd, worden de GPS-coördinaten en het adres getoond. Kartering in het voertuig vereenvoudigt het zoeken naar aflezingen en treffers, bespaart de operators tijd met het identificeren van de belangrijkste LPR-informatie en verhoogt de totale productiviteit.

Ervaar de effectiviteit van Kartering in het voertuig voor rechtshandhavingstoepassingen

Zelfs als agenten tijdens hun rechtshandhavende taken een radio-oproep ontvangen inclusief de GPS-coördinaten waar een gezocht voertuig is gespot, zullen ze waarschijnlijk toch nog moeite hebben om deze informatie te vertalen naar een specifieke locatie. Met kartering in het voertuig kunnen niet alleen de locaties van vorige aflezingen of treffers snel op de kaart worden bekeken, maar kunnen agenten ook adressen opvragen uit het systeem. Agenten kunnen vervolgens over de aflezing en treffer pannen en erop inzoomen om de exacte locatie vast te stellen of te weten te komen waar het voertuig het laatst is gezien.

Verzeker u van het gemak van Kartering in het voertuig voor rechtshandhavingstoepassingen

Autovu toont bij parkeertoepassingen aflezingen op de kaart plus essentiële informatie zoals het kentekennummer, een afbeelding van de nummerplaat en de datum, tijd en het fysieke adres van de aflezing. Als parkeren op basis van tijdsrestricties moet worden gehandhaafd kan eenvoudig gebruik worden gemaakt van GPS-coördinaten om te zien of een voertuig wel of niet is verplaatst tussen twee waarnemingen. Dit is voldoende bewijs voor het vaststellen van een eventuele overtreding.

Wanneer de tijdslimieten voor een hele wijk gelden en niet alleen voor een bepaalde parkeerplaats kan het systeem de eerste en de laatste GPS-positie van de auto vergelijken met de grenscoördinaten van de wijk en zo bepalen of de parkeerregels zijn overtreden. Omdat GPS-coördinaten worden bewaard als deel van alle gegevens met betrekking tot de overtreding, zijn de adressen ook beschikbaar. Dit geldt ook voor het handhaven van parkeerbeleid dat is gebaseerd op een tijdslimiet die geldt voor een bepaald huizenblok. AutoVu heeft een kaart nodig om de omvang van een blok te bepalen en te kunnen vaststellen of een parkeerovertreding heeft plaatsgevonden en operators moeten worden gewaarschuwd.