Gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

U wordt niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare toegang verleend en kunt gebruikmaken van de website van Genetec op voorwaarde dat u zich strikt houdt aan onze algemene gebruiksvoorwaarden. U mag in geen enkel geval gebruikmaken van een afdruk of elektronische versie van welk deel van de (inhoud van de) website dan ook voor geschillen- of arbitragezaken.

Het is niet toegestaan de website of delen ervan, of inhoud die of materiaal dat ervan is afgeleid, te kopiëren, opnieuw te publiceren, ten toon te spreiden, te verzenden, te verkopen, te verhuren, te leasen of op welke andere wijze dan ook beschikbaar te maken. U bent niet gerechtigd de website of materiaal van deze website te gebruiken om daarmee een informatie-, opslag- en ophaalsysteem, een database, een informatiebron, of soortgelijke bron, via welke nu bestaande of toekomstige media dan ook te ontwikkelen en deze met commercieel oogmerk ter verspreiding aan te bieden. Dit geldt voor verkoop, licentiëring, leasing, verhuur, aanbieding via abonnementen, of welke andere commercieel distributiemechanisme dan ook. U mag geen compilaties of andere afgeleide werken creëren van de inhoud en het materiaal van de website. Het is in geen enkel geval toegestaan de inhoud en het materiaal van deze website te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, intellectueel eigendomsrecht en andere eigendomsrechten van ons of externe partijen. U mag geen copyrightvermelding of andere eigendomsverklaring vermeld op deze website verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken. Het is u niet toegestaan een deel van de website beschikbaar te maken middels een timesharing-systeem, een servicekantoor, het internet of welke bestaande of in de toekomst ontwikkelde technologie dan ook. U mag geen enkele software van de website verwijderen, decompileren, deassembleren of er reverse-engineering op toepassen. Het is ook verboden welke netwerkmonitoring of discovery-software dan ook te gebruiken om de architectuur van de website vast te stellen. Het is u niet toegestaan een automatisch of handmatig proces voor het verzamelen van informatie van de website te gebruiken. U mag de website niet gebruiken met het oogmerk informatie te verzamelen om ongevraagde commerciële e-mails te verzenden. Het is u niet toegestaan de website te gebruiken op een manier die in strijd is met de nationale wetgeving die geldt voor het versturen van verzoeken via e-mail, fax of telefoon. U mag de website of een deel van de website niet (her-)exporteren als dit in strijd is met de nationale exportbepalingen. Dit geldt ook voor software die op of via de website ter beschikking wordt gesteld.

Copyright

Al het materiaal dat op deze website ter beschikking wordt gesteld, inclusief, maar niet beperkt tot, de inhoud, organisatie, grafische elementen, het ontwerp, de compilatie, logo's, documenten, software, diensten, digitale conversies en andere zaken wordt beschermd door de van toepassing zijnde copyrights, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectueel eigendom). Het kopiëren, verder distribueren, gebruiken of publiceren van materiaal dat u op deze website vindt en op bovenstaande wijze wordt beschermd is ten strengste verboden. U krijgt niet de beschikking over de eigendomsrechten van welke inhoud, welk document of welk ander materiaal dan ook dat u via de website kunt bekijken. Het publiceren van informatie of materiaal van deze website betekent niet dat afstand wordt gedaan van de rechten op deze informatie en dit materiaal.

Een deel van de inhoud van deze website is werk van externe partijen dat wordt beschermd door copyright.

©2000-2017 Genetec Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van Genetec, Alfred Nobel Boulevard 2280, Suite 400, Montreal, QC, Canada, H4S 2A4, [email protected].

Handelsmerk

GENETEC, GENETEC CLEARANCE, OMNICAST, SYNERGIS, AUTOVU, FEDERATION, STRATOCAST, SIPELIA, CITYWISE, het logo van GENETEC, het logo van MOBIUS STRIP, het logo van GENETEC CLEARANCE, het logo van OMNICAST, het logo van SYNERGIS, het logo van AUTOVU, en het logo van STRATOCAST zijn handelsmerken van Genetec Inc., en zijn mogelijk geregistreerd of in afwachting van registratie in verschillende rechtsgebieden.

Eventuele andere handelsmerken op deze website zijn mogelijk handelsmerken van de fabrikanten of verkopers van de respectieve producten.

Beperking van aansprakelijkheid

Genetic doet haar uiterste best de nauwkeurigheid en de kwaliteit van de website te garanderen. Genetec biedt dit document echter aan op 'as-is' basis en biedt geen garantie, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, met betrekking tot de kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of foutloosheid van dit document of de hierin beschreven producten, noch met betrekking tot de inhoud. Genetec wijst specifiek elke geïmpliceerde garantie af met betrekking tot verkoopbaarheid en geschiktheid voor welk specifieke doel dan ook. Genetec wijst alle aansprakelijkheid af voor elke directe, indirecte, speciale of exemplarische schade of gevolgschade als resultaat van het gebruik van de informatie in dit document, of van het gebruik van een product dat in dit document wordt beschreven.

Vrijwaring

Het vermelden van een product of organisatie van een externe partij betekent niet dat Genetec het desbetreffende product of bedrijf promoot.