Een solide vertrouwensbasis

Beveiliging en privacy beginnen met vertrouwen. Als leverancier van oplossingen voor beveiliging, bedrijfsactiviteiten en bedrijfsinformatie spelen wij een essentiële rol in de bescherming van uw bedrijfsmiddelen, mensen en organisatie. Om deze rol goed te vervullen, leren wij continu van u en van onze branche, en vormen wij ons een duidelijk beeld van uw digitale beveiligingsbehoeften. Wij gaan doortastend te werk in onze informatievoorziening en rol als betrouwbare leider, waardoor onze collectieve kennis en ervaring steeds groter worden. Wij bouwen veilige en compatibele oplossingen die u helpen ieders privacy te beschermen, zonder dat dit ten koste gaat van de beveiliging.

Een zwakke plek in de beveiliging melden

Bent u een veiligheidsonderzoeker, partner of eindgebruiker en vermoedt u dat u een zwakke plek hebt gevonden die mogelijk van invloed is op de producten van Genetec? Ons digitale veiligheidsteam staat klaar om de mogelijke zwakke plek te onderzoeken en aan te pakken.

Veilig met ons communiceren

Download onze PKI-certificaten om veilig met ons te kunnen communiceren. Door te vertrouwen op de PKI van Genetec kunt u via S/MIME met ons communiceren. Zo weet u zeker dat de e-mails die u van ons ontvangt, ook echt van ons afkomstig zijn (e-mailhandtekening) en kunt u de inhoud van uw e-mails aan ons beschermen (end-to-end versleuteling). U kunt de certificaten installeren op uw werkstation voor eigen gebruik, of ze implementeren in uw hele domein. Raadpleeg uw IT-beheerder als u hierbij hulp nodig hebt.

Tools en informatiebronnen

Raadpleeg alle bronnen