Genetec AVG Gegevensverwerkingsovereenkomst

De bedoeling van deze gegevensverwerkingsovereenkomst is onze klanten de mogelijkheid bieden te voldoen aan de voorschriften van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (doorgaans gekend als ‘AVG’) als onderdeel van hun toegang tot en hun gebruik van producten en diensten van Genetec. De nieuwe wetgeving wordt van kracht op 25 mei 2018 en zal bijkomende voorschriften opleggen aan organisaties wereldwijd, die als onderdeel van hun producten, diensten of handelingen, betrokken zijn bij toegang tot, opslaan van, gebruik van en verwerken van persoonsgegevens van natuurlijke personen die beschermd worden door de AVG.

Om onze respectievelijke inspanningen om hieraan te voldoen te vergemakkelijken, hebben we dit document reeds ondertekend en beschikbaar gesteld op onze website. Om deze gegevensverwerkingsovereenkomst te vervolledigen en ervoor te zorgen dat deze bindend wordt en van toepassingen is tussen Genetec en de klant volgens de voorschriften van de AVG, dient elke klant onderstaand klantenidentificatieformulier naar behoren invullen, ondertekenen en via mail terugbezorgen aan Genetec op [email protected] Deze gegevensverwerkingsovereenkomst wordt wettelijk bindend bij ontvangst van een geldig ingevuld exemplaar op dit e-mailadres.

Gelieve te noteren dat dit document oorspronkelijk werd opgesteld in het Engels en vertaald werd om het onze klanten makkelijker te maken. Indien er inconsistenties of afwijkingen bestaan tussen de vertaalde versie en het originele document in het Engels, geldt de originele Engelse versie.