Mobile Shutdown Systems B.V.

Mobile Shutdown Systems maakt gebruik van het geünificeerde beveiligingsplatform van Genetec voor het aanbieden van tijdelijke geavanceerde bewaking voor industriële projecten met een hoog risico

Mobile Shutdown Systems Leverages Genetec Unified Security Platform to Offer Temporary State-of-the-Art Security Monitoring for High-Risk Industrial Projects

De zakelijke uitdaging

Mobile Shutdown Systems biedt grote industriële en chemische faciliteiten tijdelijke beveiliging en bewaking op locatie tijdens geplande turnarounds en shutdowns. Internationale bedrijven, zoals olieraffinaderijen, chemische fabrieken en productiefaciliteiten nemen Mobile Shutdown Systems in de arm voor een effectievere en kostenefficiëntere methode om personen te beschermen die op het terrein komen om gepland onderhoud, reparaties of schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren.

Deze omgevingen met hoog risico vereisen constant toezicht, aangezien er veel smalle toegangspaden zijn die naar goed afgesloten ruimten of zware machines leiden. Om deze reden hebben veel organisaties een bemand station opgezet, waarbij de bewakers het komen en gaan van tijdelijke werklieden handmatig bijhouden. Bewakers moesten soms zelfs terugvallen op kloppen als een manier om werklieden te lokaliseren en met hen te communiceren. De bewaker gebruikte dan een hamer om regelmatig op de muur te kloppen van de faciliteit of ruimtes die leidden naar de plaats waar de werklieden hun werkzaamheden uitvoerden, en deze ‘signalen’ werden dan herhaald door de werklieden om aan te geven dat alles in orde was – nogal een ouderwetse methode.

Alex Otter, Chief Technology Officer bij Mobile Shutdown Systems, vertelt: ““Omdat sommige van deze omgevingen zeer gevaarlijk zijn, willen organisaties minder personen op hun terrein tijdens turnaround- en shutdownprojecten. Het nadeel van het inzetten van bewakers is dat dit zeer kostbaar is en er fouten kunnen worden gemaakt bij het handmatig registreren van het komen en gaan van werklieden.”

Door een samenwerkingsverband met Access Innovation, een in Nederland gevestigde gecertificeerde integrator van Genetec, zag Mobile Shutdown Systems de mogelijkheid om op IP gebaseerde beveiligingssystemen in te zetten om de veiligheidsprocessen te verbeteren en organisaties kosten te helpen besparen tijdens downtime, onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden.

Access Innovation raadde Genetecs Security Center aan, het geünificeerde beveiligingsplatform waarmee videobewaking, toegangscontrole en andere systemen van derden in één oplossing kunnen worden gecombineerd. Mobile Shutdown Systems nam het geünificeerde beveiligingsplatform als basis en voegde een intercom en een op maat gemaakte systeemintegratie voor gasdetectie toe om haar klanten een kant-en-klaar mobiel bewakingsplatform te bieden dat ze VISICS hebben genoemd.

Geünificeerde bewaking vereenvoudigt kritieke operatortaken

Aangezien elke functievereiste weer anders is en de duur van projecten varieert van 4 tot 12 weken, is het grootste voordeel van Genetec Security Center de ingebouwde mogelijkheid om meerdere systemen te unificeren, en de kritieke bewakingstaken ’van de operator te vereenvoudigen.

“Telkens wanneer iemand zich aanmeldt, wordt de video geactiveerd”” legt Rene Slegers, Chief Commercial Officer bij Mobile Shutdown Systems uit. “Dit maakt het voor de operator makkelijker om zijn werk te doen. In plaats van op elke camera te kijken om personen te zien binnenkomen en weggaan, doet Security Center dat voor hem.”

High-definition analoge camera's van Bosch zijn verbonden met IP-encoders van Axis Communications, en zijn geïnstalleerd bij elke ingang die leidt tot afgesloten werkruimtes, evenals binnen afgesloten locaties waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Er zijn ook toegangscontrolelezers van HID Global aan de binnen- en buitenkant van ingangen aangebracht. Apparaten worden verbonden met draadloze knooppunten die alle gegevens en video terugzenden naar het VISICS-systeem dat zich buiten een aangewezen ontploffingszone op het terrein bevindt.

Er is een door Zenitel ontwikkeld STENTOFON-intercomsysteem geïntegreerd via de Sipelia Communications Management-module binnen Security Center, zodat operators direct kunnen communiceren met personen in de buitendienst en ze eenvoudiger kunnen handelen als alarmen vanwege geweigerde toegang afgaan of personen in de problemen komen.

Dankzij de flexibele softwareontwikkelingskit in Security Center is ook de op maat gemaakte systeemintegratie voor gasdetectie zeer behulpzaam gebleken. “We kunnen direct vanuit het systeem de atmosfeer controleren om te bepalen of zuurstofniveaus voldoende zijn of dat er een mogelijk gevaar is.”” legt Slegers uit. “Als zuurstofniveaus onder de normale en acceptabele waarde komen, wordt een alarm geactiveerd binnen Security Center zodat operators meteen kunnen reageren.”

Processen stroomlijnen met geavanceerde toegangscontrole

Functies voor videobewaking, zoals ondersteuning voor bewegingsdetectie, zijn zeker zeer handig voor operators om mogelijke problemen te identificeren (bijvoorbeeld iemand die een beperkte ruimte betreedt of zelfs een systeemstoring), maar Synergis, het toegangscontrolesysteem van Genetec Security Center heeft Mobile Shutdown Systems nog meer voordelen opgeleverd.

De importtool in Synergis bespaart Mobile Shutdown Systems enorm veel tijd tijdens het configureren en instellen van kaarthouders, omdat ze hiermee kaarthouders en gebruikersgegevens automatisch met vooraf geprogrammeerde toegangscontrolerechten kunnen importeren vanuit het toegangscontrolesysteem van de klant.

Als later de toegang tot bepaalde gebieden moet worden beperkt vanwege werkzaamheden aan zware machines, de uitstoot van gas of chemische stoffen of een andere reden, kunnen operators snel gedefinieerde toegangscontrolezones afsluiten in Synergis, en personen uit de buurt van het gevaarlijke gebied houden.

Andere functies van Synergis die zeer waardevol zijn gebleken voor Mobile Shutdown Systems en haar klanten, zijn het tellen van mensen en het maken van rapporten. Otter legt uit: “In een noodgeval helpt het tellen van mensen ons onmiddellijk vast te stellen hoeveel mensen in dat gebied vast zitten. Ook gelden voor sommige locaties tijdsrestricties voor werklieden, vanwege de blootstelling aan bepaalde temperaturen of chemische stoffen. Automatische rapporten per uur helpen onze operators ervoor te zorgen dat mensen hun locatie op tijd verlaten.”

Klanten van Mobile System Shutdown gebruiken Synergis ook voor tijd- en aanwezigheidsregistratie, zodat zij zeker weten dat zij correct worden gefactureerd voor onderhoud en reparatie, of als bewijs in het geval van geschillen over aansprakelijkheid. “Hoewel onze oorspronkelijke doelstelling gericht was op veiligheid, zien bedrijven nu de operationele voordelen en gebruiksmogelijkheden met de informatie die uit de oplossing wordt verkregen. Het is een extra service die we met alle plezier leveren, omdat Security Center het mogelijk maakt”, bevestigt Otter.

De toekomst van VISICS nader bekeken

Nu de vraag naar VISICS wereldwijd blijft groeien, wil Mobile Shutdown System haar klanten de mogelijkheid gaan bieden om werklieden of interne bewakers uit te rusten met draagbare camera's, voor een eenvoudigere uitvoering van nacontroles of een nauwer toezicht tijdens specifieke werkzaamheden.

Ter afsluiting legt Otter uit hoe het geünificeerde beveiligingsplatform van Genetec cruciaal is geweest voor het succes van het bedrijf met VISICS: “Security Center is een gebruikersvriendelijke oplossing die alle systemen die we nodig hebben in één platform combineert. Onze diensten hebben in hoge mate bijgedragen aan het verbeteren van de veiligheid op deze kritische locaties. Behalve dat hebben we dankzij de geavanceerde functionaliteit van Security Center onze klanten ook operationele voordelen kunnen bieden. Dankzij het feit dat ze voor onze, op technologie gebaseerde oplossing hebben gekozen hebben ze hun investering nog beter kunnen rechtvaardigen.”

Infrastructuur in één oogopslag

Mobile Shutdown Systems combineert analoge camera's van Bosch met IP-encoders van Axis Communications IP voor een kosteneffectieve keuze op locaties met een hoog risico. Aan de kant van de toegangscontrole zijn lezers en controllers van HID Global geïnstalleerd, die meerdere kaarttechnologieën en bestaande formats voor gebruikersgegevens van klanten ondersteunen. Via de Sipelia Communications Management-module binnen Security Center kon eenvoudig integratie plaatsvinden met de gewenste voor SIP geschikte intercomapparatuur van STENTOFON/Zenitel.

Afbeeldingen van Mobile Shutdown Systems B.V.

Access Innovation raadde Genetecs Security Center aan, het geünificeerde beveiligingsplatform waarmee videobewaking, toegangscontrole en andere systemen van derden in één oplossing kunnen worden gecombineerd. Access Innovation raadde Genetecs Security Center aan, het geünificeerde beveiligingsplatform waarmee videobewaking, toegangscontrole en andere systemen van derden in één oplossing kunnen worden gecombineerd.

Security Center
Sipelia Communications Management
Synergis
VISICS
High-definition analoge camera's van Bosch
IP-encoders van Axis Communications
Toegangscontrolelezers van HID Global
Intercomsysteem van STENTOFON