Werken aan een systeem dat privacy respecteert

Werken aan een systeem dat privacy respecteert.

Voor de bescherming van mensen en bedrijfsmiddelen moet u soms persoonsgegevens verzamelen of beelden vastleggen van personen die gebruikmaken van de openbare ruimtes in en om uw locatie. Als u echter wilt voldoen aan alle regelgeving en de verwachtingen van burgers, moet u de toegang tot deze gegevens of beelden vaak beperken. Wij zorgen dat u niet hoeft te kiezen tussen de privacybescherming van personen en hun fysieke beveiliging.

Met onze oplossingen kunt u instellen wie toegang heeft tot gevoelige gegevens en beelden, zonder dat onderzoeken en reacties op incidenten daarbij vertraging oplopen. Wij waarborgen dat u volledige controle over uw gegevens houdt, zodat u uw beschermingsmethoden en -processen kunt aanpassen aan alle regelgeving, en belangrijker nog: een vertrouwensband kunt opbouwen met uw klanten.

De gegevens die worden beheerd, overgedragen en opgeslagen met onze producten zijn gevoelig. Wij begrijpen dat u hier zorgvuldig mee moet omgaan om de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Daarom zorgen we dat onze oplossingen voldoen aan industrienormen en geven we u volledige controle over en inzicht in wie uw gegevens kan gebruiken en dit ook heeft gedaan. Meer informatie.

Privacy by Design

Bepaal wie wat te zien krijgt

Door middel van uitgebreid bevoegdhedenbeheer kunt u beperken in welke mate gebruikers toegang hebben tot uw systeem. Omdat u precies bepaalt welke bronnen, gegevens en toepassingen uw gebruikers en gebruikersgroepen kunnen raadplegen en wijzigen, houdt u volledige controle over wie wat kan zien in uw systeem.

Anonimiseer videobeelden geheel automatisch

Anonimiseer videobeelden geheel automatisch

De ingebouwde KiwiVision™ Privacy Protector™-module in Security Center helpt u de identiteit te beschermen van personen die door uw camera’s worden vastgelegd. Onze bekroonde module maakt personen automatisch onherkenbaar, zodat beveiligingsmedewerkers alleen zien wat zij moeten zien. 

Verzamel, beheer en deel bewijs op veilige wijze

Verzamel, beheer en deel bewijs op veilige wijze

Met

Genetec Clearance™ kunt u betrouwbaar bewijs verzamelen en delen terwijl de privacy van alle betrokkenen toch wordt beschermd. Dankzij ingebouwde opties voor videobewerking en veilig gebruikersbeheer blijft de identiteit van slachtoffers, omstanders, getuigen en politiefunctionarissen beschermd.

Bent u klaar voor de AVG?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een van de eerste officiële wetten op het gebied van gegevensbescherming, maar er zullen nog vele andere wetten volgen. Deze nieuwe regelgeving bepaalt hoe gegevensbeheerders en gegevensverwerkers persoonsgegevens mogen verzamelen, gebruiken en delen. Een van de voornaamste doelen van de AVG is bescherming van de persoonsgegevens van ingezetenen van de EU, en het bieden van een nieuwe set rechten aan deze personen. Organisaties moeten gegevens- en privacybescherming integreren in hun systeemontwerp en infrastructuur. Bedrijven die de verordening niet naleven, krijgen fikse boetes opgelegd.

25-5-2018

De wetgeving trad in werking op 25 mei 2018

4%

Bedrijven riskeren een boete tot 4% van hun jaarlijkse omzet of € 20 miljoen, afhankelijk van welk bedrag het hoogst is

78%

Het percentage besluitvormers in de IT dat niet op de hoogte is van de AVG of niet begrijpt wat de gevolgen ervan zijn

Bron: Enquête door IDC voor ESET

Aanpassingen aan de AVG hoeven helemaal niet lastig te zijn. Ontdek hoe wij u kunnen helpen →

De 6 pijlers van de AVG.

De 6 pijlers van de AVG.

1. Risico- & impactbeoordeling

Organisaties moeten een beoordeling van het effect op de persoonlijke levenssfeer uitvoeren, waarin staat welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe die gegevens worden bijgehouden, beschermd en gedeeld.

2. 'Privacy by Design'

Systemen en technologieën overal in een organisatie moeten zodanig zijn ontworpen dat ze het verzamelen, bewaren en raadplegen van gegevens beperken.

3. Toestemming

Als er persoonsgegevens worden verzameld, moeten organisaties geldige en expliciete toestemming verkrijgen van de betreffende personen.

4. Meldplicht bij lekken

Gebruikers hebben het recht om te worden geïnformeerd over gegevenslekken waarbij hun persoonsgegevens betrokken waren.

5. Recht om vergeten te worden

Organisaties moeten persoonsgegevens wissen als de eigenaar van de gegevens hierom vraagt. Dit moet per direct gebeuren.

6. Gegevensportabiliteit

Organisaties moeten de persoonsgegevens van personen die hierom vragen verstrekken in een gestructureerde en algemeen gangbare indeling.