Genetec Cloud Services – Service Level Agreement – AutoVu™ Managed Services

PDF

Dit document (de ‘SLA’) zet de beschikbaarheid van AutoVu™ Managed Services en de bijhorende diensten uiteen (de ‘Cloud Service’) die Genetec Inc. (hierna aangeduid als ‘Genetec’, ‘we’, ‘wij” of ‘ons’) beschikbaar stelt voor haar klanten (ofwel u als individu, ofwel de wettelijke entiteit die u vertegenwoordigt ofwel voor het voordeel waarvoor u allen instemt met deze SLA en over de volledige macht en bevoegdheid beschikt om contractueel, indien van toepassing; hierna aangeduid als de ‘Ondertekenaar’, ‘u’, ‘uw’ te verbinden) volgens onze Subscriber Terms of Service (‘Dienstvoorwaarden voor ondertekenaars’ (beschikbaar op www.genetec.com/legal/cloudtos; hierna aangeduid als ‘Terms of Service’). De ‘Cloud Service’ mag door de Ondertekenaar rechtstreeks, of door zijn werknemers of andere gemachtigde gebruikers gebruikt worden in zijn naam (elk een ‘Gebruiker’). Deze SLA is onderworpen aan de voorwaarden die bepaald werden in de Terms of Service (Dienstvoorwaarden). Termen in hoofdletters die in deze SLA gebruikt maar niet bepaald werden, hebben de betekenis die hen toegekend wordt in de Terms of Service. Indien er inconsistentie bestaat tussen de termen van de Terms of Service en die van deze SLA, dan hebben de termen van de Terms of Service voorrang.

De maandelijkse beschikbaarheid van de Cloud Service is 99,9%.

De beschikbaarheid van de Cloud Service wordt als volgt berekend: (Totale Tijd – Storingstijd) / Totale Tijd x 100, waarbij de ‘Totale Tijd’ het totale aantal minuten in een kalendermaand vertegenwoordigt en de ‘Storingstijd’ overeenkomt met het aantal minuten in die maand waarbij de Cloud Service niet toegankelijk was voor de Ondertekenaar, zoals bepaald door Genetec. Voorgaande berekening houdt geen rekening met beschikbaarheidsproblemen die zich doorgaans buiten onze wil om voordoen, of die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt werden door de Ondertekenaar, en omvatten zonder beperking volgende voorvallen:

 • Elke Storingstijd gedurende een periode waarvoor geen betaling ontvangen werd door Genetec vanaf het ogenblik van dergelijke Storingstijd. Dit omvat het onvermogen van de Ondertekenaar om te betalen voor het gebruik van de Cloud Service door de Ondertekenaar, inclusief maar niet beperkt tot wanneer abonnementen of vooraf betaalde saldi uitgeput zijn.
 • Het gebruik van de Ondertekenaar van eender welke bèta- of test-Cloud Service;
 • Het onvermogen van de Ondertekenaar om eender welke vereiste configuraties toe te passen, ondersteunde platformen te gebruiken, eender welk beleid dat voor ons aanvaardbaar is te volgen, of de Cloud Service te gebruiken op een inconsistente manier met de kenmerken en functionaliteiten van dergelijke Cloud Service;
 • Factoren buiten de redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot eender welke overmacht; storingen, handelingen of omissies van onze providers of internetstoringen;
 • Problemen met hardware of software bij de Ondertekenaar of derden;
 • Activiteit of inactiviteit van de Ondertekenaar of derden;
 • Acties van derden, inclusief, maar niet beperkt tot het in gevaar brengen van de veiligheid, ‘denial of service-aanvallen’ en virussen;
 • Het gebruik door de Ondertekenaar van de Cloud Service nadat de Ondertekenaar aangeraden werd zijn gebruik van de Cloud Service aan te passen, indien de Ondertekenaar zijn gebruik niet zoals aanbevolen wijzigde;
 • Activiteiten of omissies door werknemers, agenten, contractanten van de Ondertekenaar, verkopers of eender wie die toegang heeft tot de Cloud Service via wachtwoorden of installaties;
 • Geplande onderhoudswerken die minstens 24 uur van tevoren worden gemeld;
 • Perioden waarin dringend onderhoud uitgevoerd wordt (al dan niet vooraf aangekondigd) dat nodig is om een aanzienlijk veiligheidsprobleem of ander belangrijk en tijdgevoelig probleem op te lossen;
 • Schendingen van de Terms of Service door de Ondertekenaar
 • Rechtshandhavingsactiviteiten.

Deze SLA werd voor het laatst bijgewerkt op 15 november 2018. De laatste versie van de SLA is terug te vinden op www.genetec.com/nl/legal/sla-ams.